Kurse të gjuhës gjermane

This page is also available in English

LISA Leraning Online

Kurse gjuhësore për fëmijë dhe të rritur nga A1-B1

LISA LEARNING ofron kurse gjermane për fëmijë  dhe të rritur  me njohuri fillestare dhe të përparuara gjuhësore (në grupe të vogla, si dhe seanca  individuale) të cilët dëshirojnë të studiojnë në Gjermani, të përvetësojnë njohuri gjuhësore për arsye profesionale  ose të përmirësojnë shqiptimin  dhe të pasurojnë  fjalorin e tyre në jetën e përditshme. Me metodën tonë interaktive dhe  bashkëkohore të mësimdhënies Schritte  International/ Hapa ndërkombëtar ju jo vetëm që mësoni gramatikën dhe drejtshkrimin por edhe të folurin e rrjedhshëm dhe pa gabime. Përveç kësaj, ju do të zgjeroni fjalorin tuaj, do të përmirësoni shqiptimin tuaj.

Metoda e mësimdhënies Leksionet Frekuentimi Kohëzgjatja
Schritte International 3 herë në javë
Nivelet gjuhësore
A1, A2, B2 14 Leksione 40 3.5 muaj

Kurse kompakte

(Frekuentimi: 2 herë në javë) 60 minuta çdo seancë mësimore kohëzgjatja 5 muaj. Per cdo nivel. Në këto kurse ju do të mësoni shprehi të jetës së përditshme, do të keni mundësi të përmirësoni njohuritë gramatikore me ushtrime të ndryshme. Tekstet e dëgjimit do t’ju ndihmojnë të ushtroni sa më saktë shqiptimin.

Kurse intensive

(Frekuentimi: 3 herë në javë) 60 minuta çdo seancë mësimore Kohëzgjatja 3.5 muaj Në ndryshim nga kurset kompakte, kurset intensive zhvillohen 3 herë në javë. Në këtë mënyrë, ju mund t’i përkushtoheni intensivisht gjuhës gjermane dhe të mësoni shpejt fjalorin dhe gramatikën e gjermanishtes. Në kurset intensive gjermane, ju gjithashtu mund të përjetoni mentalitetin gjerman dhe të njiheni me kulturën gjermane./span>

Kurse Online

(Frekuentimi: 2 herë në javë) 60 minuta çdo seancë mësimore (Kohëzgjatja 5 muaj) Nëse jeni në marrdhënie pune apo jeni student dhe dëshironi të mësoni gjermanisht nga shtëpia zgjidhni kurset tona online dhe nuk do të zhgënjeheni. Në këto kurse do të pasuroni fjalorin tuaj duke u hasur me tekste nga fusha të ndryshme, do të ushtroni njohuritë gramatikore dhe nëpërmjet bisedave do të përmirësoni të folurin.

Kurse individuale sipas dëshirës

Dëshironi të përqendroheni në përsosjen e njohurive tuaja të gjuhës gjermane me një mësues/e gjermanishtfolës/e shumë të kualifikuar në oraret që ju përshtaten? Ne punojmë me ju për të përcaktuar fushat kryesore ku dëshironi të fokusoheni gjermanishtja e përgjithshme, komunikimi i përditshëm, gjermanishtja e biznesit, etj.

Kurset e përgatitjes për çertifikatën Goethe, provimet Daf, Telc, DSH, ÖSD

(Frekuentimi: 3 herë në javë) Kohëzgjatja 3.5 muaj Dëshironi të studioni në Gjermani apo përgatiteni aktualisht për provimin pranues në një universitet Gjerman apo Austria? Ky kurs gjermanisht është i duhuri për ju. Në këtë kurs ju ofrojmë një përmbledhje të hollësishme të katër moduleve të provimit: Të lexuarit , të dëgjuarit , të shkruarit dhe të folurit.

Gjermanisht për mjekë dhe infermierë

(Frekuentimi: 3 herë në javë) 60 minuta çdo séance.

Ky kurs kërkon njohuri thjeshta paraprake të gjuhës gjermane.

Metoda e mësimdhënies: Menschen im Beruf Pflege A2/B1, Menschen im Beruf Medizin  B2/C1. Kohezgjatja 4.5 muaj.

Kursi i gjermanishtes në gjuhën mjekësore është një bazë e rëndësishme për mjekët që duan të punojnë në Gjermani. Kursi i Mjekësisë Gjermane është një përgatitje intensive për testin e gjuhës mjekësore dhe ofron njohuritë që ju nevojiten për jetën e përditshme në një spital me  gjermanfolës. Përveç trajnimit efikas për testin e gjuhës mjekësore, ju do të mësoni terminologjinë mjekësore që është  shumë e rëndësishme  për mjekët dhe personelin e kujdesit shëndetësor,  tema të rëndësishme të gramatikës dhe fonetikën e praktikës për komunikim më të mirë me pacientët tuaj dhe kolegët e specializuar.

Kurse fundjave

Frekuentimi: çdo të Shtunë dhe të Dielë: Kohezgjatja 3.5 muaj.

Jeni i punësuar dhe  keni nevojë për njohuri të gjuhës gjermane në punën tuaj? Kurset tona të fundjavës janë veçanërisht të përshtatshme për njerëzit që punojnë.

Në kurset tona individuale dhe në grupe të vogla, ne u përgjigjemi me fleksibilitet qëllimeve dhe përparësive tuaja të të mësuarit. Në këtë kurs ju do të mësoni si të shkruani letra zyrtare drejtuar autoriteteve të ndryshme, si të formuloni e-maile, si t’ ju përgjigjeni telefonatave, si të shkruani ftesa, rekomandime pune, aplikime të ndryshme etj.

Stafi ynë do  të ishte i lumtur të hartonte një program mësimor individual për ju.  

Mësuesit

Eva Çaçi

Eva Çaçi

Znj. MA.Eva Çaçi ju bashkua stafit te LSIA si mësuese e gjuhës Gjermane. Ajo përfundoi me sukses studimet për Gjuhë Gjermane në degën përkthim- interpratim në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universiteti të Tiranës në vitin 2008. Puna kërkimore në fushën e Gjermanistikës si bursante e Shërbimit Akademik Gjerman në Universitetin Friedrich Schiller në Jena çoi në publikimin e studimit përqasës me temë Kundrinorët në gjuhën gjermane dhe shqipe. Punoi si pedagoge në Fakutetin e Gjuhëve të Huaja dhe në Fakutetin Ekonomik për një periudhë shtatë vjeçare, ku mundi të jepte kontributin e saj në mësimdhënien e lëndëve të ndryshme si Tipologji, Gjuhë praktike, Gjermanishte ekonomike, Gjermanisht si Gjuhë e dytë etj. Një eksperiencë e veçantë për të në fushën e mësimdhënies ka qenë edhe bashkëpunimi me Bankën Gjermane për Zhvillim Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW si dhe me Qendrën e Rinisë Ortodokse në Tiranë. Si pjesëmarrëse e Shoqatës së Mësuesve të Gjermanishtes mori pjesë në shumë trajnime , konferenca e projekte në fushën e mësimdhënies dhe përkthimit.